• MC tại VTV – Đài Truyền hình Việt Nam
  • MC tại Trung tâm Tin tức VTV24
  • Hoa khôi ảnh Hà Nội 2016
  • Hoa Khôi tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – USSH Hanoi